Taotlemine ja üür

Kõigepealt palume ürituse eesmärk ja formaat, toimumise aeg, külaliste arv, esinejad ja toitlustus jm üksikasjad raekoja vastutava personaliga kokku leppida (tööpäevadel kell 9-17 tel 6457 900, raekoda@tallinnlv.ee).

Kui üritus on raekojaga kooskõlastatud, tuleb saata taotlus raekoja üürimiseks aadressil raekoda@tallinnlv.eeTaotlusel peab ürituse kohta olema kirjas:

- ürituse toimumise kuupäev ja kellajad (ürituse algus ja lõpp ning vajalik ettevalmistus- ja koristusaeg);
- mis üritusega on tegemist;
- keda te vastu võtate ja miks soovite neid vastu võtta raekojas;
- oodatav külaliste arv. 

Tellija/maksja kohta on vajalikud järgmised andmed:

- asutuse juriidiline nimi;
- registrikood / eraisiku puhul isikukood;

- juriidiline aadress;
- käibemaksukohustuslasel KM Reg.nr.;
- elektronposti aadress, millele Linnakantselei raamatupidamine saadab elektroonilise arve;
- vastutava isiku telefoninumber.

Kui tellija ja arve tasuja ei ole sama organisatsioon/isik, on lisaks vajalik ka maksja garantiikiri üüri tasumise kohta.

Taotlus tuleb raekoja e-mailile saata hiljemalt 2 nädalat enne soovitud ürituse algust. 


ÜÜR

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud hinnakirjale on raekoja üür 200 € /tund nii üritusteks kui ürituste ettevalmistus- ja koristusajaks. Üüri arvestatakse alates sellest ajast, mil saabuvad ürituse korraldajad ja läbiviijad kuni ajani, mil lahkuvad viimased üritusega seotud inimesed. Hind sisaldab käibemaksu. 

Arve saadab Linnakantselei raamatupidamine hiljemalt nädal enne ürituse toimumist, kuid reeglina mitte enne kui selle kuu alguses, mil üritus toimub. Arve peab olema  ürituse toimumise ajaks makstud. Kui üüriaega kulub kokkulepitust kauem, koostab Tallinna Linnakantselei lisaarve ja tasuda tuleb ka ületatud aja eest.