Taotlemine ja üür

Tallinna Raekoda allub Tallinna Linnakantseleile. Ürituse läbiviimiseks raekojas annab loa linnasekretär. Eelnevalt tuleb ürituse eesmärk ja formaat, toimumise aeg, külaliste arv, esinejad ja toitlustajad jms. raekoja vastutava personaliga kokku leppida (tööpäevadel  tel 6457 900, raekoda@tallinnlv.ee).

Kui üritus on raekojaga kooskõlastatud, tuleb saata taotlus raekoja üürimiseks linnasekretär Toomas Sepale aadressil raekoda@tallinnlv.eeTaotlusel peavad olema kirjas ürituse toimumise kuupäev ja kellajad (ürituse algus ja lõpp ning vajalik ettevalmistus- ja koristusaeg) ning mis üritusega on tegemist. Vastuvõtu puhul palume ka täpsustada, keda te vastu võtate ja miks soovite neid vastu võtta raekojas, samuti oodatav külaliste arv.  

Tellija/maksja kohta on vajalikud järgmised andmed:

- asutuse registrikood/ eraisiku puhul isikukood
- juriidiline aadress
- käibemaksukohustuslasel KM Reg.nr.
- elektronposti aadress
- telefoninumber

ÜÜR

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse kinnitatud hinnakirjale on raekoja üür 200 € /tund nii üritusteks kui ürituste ettevalmistus- ja koristusajaks. Üüri arvestatakse alates sellest ajast, mil saabuvad ürituse korraldajad ja läbiviijad kuni ajani, mil lahkuvad viimased üritusega seotud inimesed. Hind sisaldab käibemaksu. 

Arve saadab Linnakantselei raamatupidamine hiljemalt nädal enne ürituse toimumist, kuid reeglina mitte enne kui selle kuu alguses, mil üritus toimub. Arve peab olema  ürituse toimumise ajaks makstud.