Abielu registreerimised

Tallinna raekoda on Tallinna linna ametlik esindushoone. Raekoja kodanikesaalis saab korraldada abielu ametlikku registreerimist tingimusel, et registreerimise viib läbi Tallinna Perekonnaseisuamet.

Registreerimisele võib kodanikesaalis  järgneda väike vahuveini pakkumine, kusjuures tseremoonia kogukestvus ei tohi ületada 1 tundi (registreerimine + õnnitlemine + vahuveini pakkumine). Vahuveini pakkumiseks tuleb kasutada professionaalset cateringteenust. Palume  cateringfirma kasutamine raekojaga kooskõlastada. Kui külaliste arv on üle 50, siis reeglina vahuveini pakkumist teha ei jõua, see ei mahu lubatud aja sisse. 

Tseremoonia kogukestvusele (kuni 1 tund) lisandub 30 minutit külaliste saabumiseks  e. üüriaeg kokku 1,5 tundi. Kui soovitakse pakkuda vahuveini, lisandub veel vähemalt 0,5-1 tund cateringfirmale, kes peab kohal olema enne külalisi ja lahkub peale neid.

Raekojas saab aega kinni panna tööpäevadel telefonil 6 457 900 või e-mailil raekoda@tallinnlv.ee . 

Juulis ja augustis esmaspäevast laupäevani saab raekoda vastuvõtuks üürida alates kella 17-st, kuna kella 16.30-ni on maja külastajatele avatud. Regulaarsete kontsertide ja vastuvõttudega seoses on raekoja ruumid õhtuti sageli reserveeritud.
Raekoda mahutab kuni 100 inimest. Raekoja sisekujundust (ka toolide paigutust) ei muudeta. Raekojas ei tohi kasutada õhupalle, vulkaanküünlaid ega loopida riisi.

Kodanikesaali kontsertklaverit võib kokkuleppel raekojaga kasutada tseremoonial muusikalisteks etteasteteks. 

Kodanikesaalis on ka muusikakeskus CD-lt, MP3-lt või mälupulgalt taustmuusika mängimiseks külaliste kogunemise ajal. Muusikakeskuse kasutamine palume raekojaga eelnevalt kokku leppida. 

Kui Perekonnaseisuameti ja raekojaga on registreerimise aeg kokku lepitud, tuleb saata taotlus raekoja kasutamise kohta aadressil raekoda@tallinnlv.ee.

Taotluses peab olema kirjas:

1. soovitud kuupäev ja kellaaeg (mis kellast mis kellani), milleks raekoda tahetakse üürida; 
2. Perekonnaseisuametile esitatud avalduse registreerimise nr./kuupäev;
3. taotleja andmed:

  • isikukood,
  • postiaadress,
  • meiliaadress,
  • kontakttelefon.

Avaldusel märgitud meiliaadressile saadab Tallinna Linnakantselei raamatupidamine arve raekoja üürimise eest. Arve saadetakse selle kuu alguses, mil raekoda üüritakse või hiljemalt nädal enne raekoja üürimist.

Raekojas on üür vastavalt Tallinna Linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale 200 €/tundÜür on ühtne nii ürituse ajal kui ettevalmistus- ja koristusajal. Üüri arvestatakse alates sellest ajast, mil saabuvad ürituse korraldajad ja läbiviijad kuni ajani, mil lahkuvad viimased üritusega seotud inimesed. Juhul kui vahuveini pakkumist ei toimu, on abielu registreerimise tseremooniaks kuluv aeg reeglina kokku 1,5 tundi (30 minutit külaliste saabumiseks + 1 tund tseremooniaks) ja minimaalne üür 300 €. Vahuveini pakkumisel tuleb arvestada lisaks tseremooniale kuluva ajaga ka cateringile vajaliku pikema üüriaja ja seetõttu suurema üürihinnaga vastavalt rendiajale.
Hind sisaldab käibemaksu.