Korraldajatele

COVID-19 viiruse tõkestamiseks peab korraldaja tagama külaliste hajutamise ja hügieeninõuete täitmise (käte desinfitseerimine, desojaamad on raekojas olemas) ning külastajate nakkusohutuse ja selle kontrolli. Vastavalt valitsuse korraldusele saavad alates 26. augustist üritustel osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Selleks peab korraldaja kontrollima COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta kõigil alates 18. eluaastast. Täpsem info siin.

 

***

Raekoda on Tallinna esindushoone, kus linnavalitsus korraldab oma ametlikke esindusüritusi. Raekojas ei peeta eraisikute tähtpäevi (erandiks võivad olla Tallinna vapimärgi omanikud), pidusid või meelelahutusüritusi. Raekoda ei saa üürida turismirühmade toitlustamiseks ega õhtusöökideks.

Raekoda on unikaalne ajaloo- ja ehitismälestis, mis on riikliku kaitse all. Tallinna Raekoja personali põhiülesandeks on raekoja hoone kui unikaalse mälestise ja seal hoitavate kunstiväärtuste kaitse, hooldamine ja korrashoid vastavalt muinsuskaitseobjektile kehtivatele tingimustele. Raekojas toimuvad üritused peavad lähtuma hoonele kehtivatest muinsuskaitsenõuetest ning arhitektuurimälestist ja kunstiteoseid säästvatest põhimõtetest.

MISSUGUSEID ÜRITUSI SAAB RAEKOJAS KORRALDADA?  

KAS RAEKOJAS SAAB KORRALDADA KONVERENTSE VÕI SEMINARE?
Konverentsi ega seminari pidamiseks raekojas kahjuks sobivaid tingimusi pole. Kodanikesaali arhitektuurne jaotus saali keskel olevate sammastega, kõmisev akustika, vastasmajade fassaadidelt peegelduv pimestav valgus, õuest sissekostev tänavamüra (briti poissmeestest kuni krišnaiitideni) ning suletud uste taga koputitega kolistavad turistid on põhjuseks, miks konverentsikorraldajad raekojas pikemaid konverentse ja seminare ei korralda ja miks meie seda ka soovitada ei saa. Siin ei ole selleks võimalik tagada vajalikke tingimusi. Kui suvi ja jõuluaeg välja arvata, võib raekojas kaaluda lühemaid seminare või konverentse, kus järjestikused sõnavõtud ei kesta üle tunni.

Raekoja pidusaaliks ehitatud kodanikesaal sobib seevastu väga hästi konverentside pidulikeks avamisteks/ lõpetamisteks, kus lühemad sõnavõtud aplausidega vahelduvad, ning loomulikult kontsertideks ja õhtusteks vastuvõttudeks, milleks ta mõeldud ongi.