Korraldajatele

NB! 9.jaanuarist 18.veebruarini 2020 Tallinna raekojas üritusi korraldada ei saa, raekoda on remondis. 

Tallinna raekojal, mis 13. sajandist kuni 1970. aastani oli linna valitsemishoone, on tänapäeval kolm funktsiooni:

1. Tallinna Linnavalitsuse esindushoone, kus korraldatakse linna esindusvastuvõtte ja ametlikke üritusi.
2. Kontserdimaja, kus korraldatakse regulaarselt avalikke kontserte.
3. Muuseum, mis on külastajatele tervikuna avatud juulis ja augustis, kui ametlikke vastuvõtte toimub vähem. Muul ajal tuleb külastusaeg raekojaga kokku leppida.

Esimesed kaks funktsiooni - esindushoone ja kontserdipaik - jätkavad ajaloolisi traditsioone, kolmas - muuseum -  eksponeerib Tallinna valitsemise lugu läbi sajandite. Kõigi kolme funktsiooni ühendamine teeb ürituste korraldamise raekojas küllaltki keeruliseks.

Ürituste korraldamisel tulebki lähtuda kahest põhitõest:

Raekoda on Tallinna esindushoone, kus linnavalitsus (sageli koostöös Eesti riigiga) korraldab oma ametlikke esindusüritusi. Raekojas ei peeta eraisikute tähtpäevi (erandiks võivad olla Tallinna vapimärgi omanikud), pidusid või meelelahutusüritusi. Raekoda ei saa üürida turismirühmade toitlustamiseks ega õhtusöökideks.

Raekoda on unikaalne ajaloo- ja ehitismälestis, mis on riikliku kaitse all (Kultuurimälestiste riiklik register nr 1199). Vastavalt põhimäärusele on Tallinna Raekoja personali põhiülesandeks raekoja hoone kui unikaalse mälestise ja seal hoitavate kunstiväärtuste (Kultuurimälestiste riiklik register nr 1280-1287, nr 1392-1399, nr 1403-1405) kaitse, hooldamine ja korrashoid vastavalt muinsuskaitseobjektile kehtivatele tingimustele. Raekojas toimuvad üritused peavad lähtuma hoonele kehtivatest muinsuskaitsenõuetest ning arhitektuurimälestist ja kunstiteoseid säästvatest põhimõtetest.

MISSUGUSEID ÜRITUSI SAAB RAEKOJAS KORRALDADA?  

KAS RAEKOJAS SAAB KORRALDADA KONVERENTSE VÕI SEMINARE?
Konverentsi ega seminari pidamiseks raekojas kahjuks sobivaid tingimusi pole. Kodanikesaali arhitektuurne jaotus saali keskel olevate sammastega, kõmisev akustika, vastasmajade fassaadidelt peegelduv pimestav valgus, õuest sissekostev tänavamüra (briti poissmeestest kuni krišnaiitideni) ning suletud uste taga koputitega kolistavad turistid on põhjuseks, miks konverentsikorraldajad raekojas pikemaid konverentse ja seminare ei korralda ja miks meie seda ka soovitada ei saa. Siin ei ole selleks võimalik tagada vajalikke tingimusi. Kui suvi ja jõuluaeg välja arvata, võib raekojas kaaluda lühemaid seminare või konverentse, kus järjestikused sõnavõtud ei kesta üle tunni.

Raekoja pidusaaliks ehitatud kodanikesaal sobib seevastu väga hästi konverentside pidulikeks avamisteks/ lõpetamisteks, kus lühemad sõnavõtud aplausidega vahelduvad, ning loomulikult kontsertideks ja õhtusteks vastuvõttudeks, milleks ta mõeldud ongi.