Kirjandust

Raekoja ajalugu ja restaureerimist ning  hoones  peituvaid kunstiväärtusi valgustavad kõige põhjalikumalt järgmised raamatud:

Tallinna Raekoda. Tallinn Town Hall

Koostaja Mariann Raisma. ©Tallinna Linnakantselei.  Kirjastus Kunst 2004

Eesti- ja ingliskeelne kogumik sisaldab artikleid järgmistelt autoritelt:

"Raad ja tema koda". Tallinna valitsemise ajaloost" - Tiina Kala;
"Tallinna vapid" - Priit Herodes;
"Põhjamaade palazzo. Tallinna Raekoda ja Euroopa kultuuriruum" - Juhan Maiste;
"Talinna Raekoda. Aeg ja lugu" - Elvira Liiver Holmström;
"Tuulelipp Vana Toomas" - Elvira Liiver Holmström;
"Tagasi algusesse. Raekoja restaureerimise viis aastakümmet" - Teddy Böckler;
"Moodsad ajad vanas majas. Raekoja 1975.a. sisekujundus" - Kai Lobjakas";
"Puitu tahutud mõte. Keskaegsed raepingid" - Merike Koppel;
"Renessansiaegsed meistritööd - Tallinna rae piltvaibad" - Urve Mankin;
"Heast ja õiglasest valitsusest. Raesaali õigusemõistmise teemalised maalid"  - Pia Ehasalu;
"Voorused ja muusad. Raesaali nikerdfriis" - Krista Kodres;
"Kuninganna Kristiina ning kuningas Karl XI. Rootsiaegsed portreed raekojas" - Pia Ehasalu;
"Luksus ja lust. Tallinna rae hõbe- ja tinanõud" - Aita Raik;
"Raekoja kunagised kahhelahjud" - Lea Sillart.

Saadaval raekojas. Hind 25 €.

Saadaval Tallinna raekojas. Hind 25 €.

 

Teddy Böckler "Tallinna raekoda. Uurimine ja restaureerimine 1952-2004"

©Teddy Böckler, 2004

Teddy Böckler (17.05.1930 -  08.12.2005)  oli Tallinna raekoja restaureerimisarhitekt alates 1959.aastast kuni raekoja viimase restaureerimisetapini, mis viidi tema projekti järgi lõpule 2006.a. Raamat on kõige põhjalikum uurimus Tallinna raekoja ehitamisest ja restaureerimisest.

 

Buklett "ARMASTUSE ORJAD Tallinna raekojas ja keskaegses kunstis".
Tallinna Raekoda, Tallinna Linnakantselei 2014. Koostaja Ivi Jürgenson

Raehärrade ja bürgermeistrite keskaegsed pingid on raekoja vanimad säilinud mööbliesemed. Lisaks meisterlikule kunstilisele teostusele väärivad need tähelepanu ka nikerdiste temaatika poolest. Üheskoos kujutatakse  kangelasi, kes on pärit piiblist (Simson ja Taavet), antiikajaloost (Aristoteles) ning rüütlikultuurist (Tristan). Mis neid oma aja kõige tugevamaid, targemaid ja vapramaid mehi seob? Need vägevad mehed kaotasid oma jõu, mõistuse ja väärikuse, sest nad ei suutnud vastu panna naise võludele. Saksakeelses kultuuriruumis, kuhu Tallinn kuulus 13.–19. sajandini, tähistatakse seda ilmingut kirjanduses ja kunstis terminiga Minnesklaven (armastuse orjad). Vaataja otsustada jääb, kas näha selles  moralistlikku hoiatust või keskaegset satiiri – või mõlemat korraga.

Saadaval Tallinna raekojas eesti, vene, inglise ja saksa keeles. Hind 4 €


Buklett "Keskaegse Tallinna piirid". Tallinna raekoja 2007.a.näituse põhjal.
Tallinna Raekoda, 2007. Koostajad Kristel Valk, Ivi Jürgenson, Elvira Liiver Holmström

Eesti ajaloos sümboliseerib 16. sajand Vana-Liivimaa õitsengut ja langust. See oli aeg, mil võimendusid mitmed „piirikonfliktid”: pingestusid suhted Tallinna all-linna ja Toompea, rae ja rüütelkonna, Vana-Liivimaa ja naaberriikide vahel, tekkis veelahe katoliikluse ja reformeeritud kiriku vahel. Paralleelselt arenesid linnakindlustused: linnamüüri, torne ja väravaid ehitati üha tugevamaks ja võimsamaks. Müürid ja väravad piiritlesid kaupmeeste ja käsitööliste, kirikute ja kloostrite kaitstud maailma, väljapoole jäi aga ulatuslik linnamaa eeslinnade, metsade, heina- ja karjamaadega, samuti meri ja Toompea.
Keskaegset linna kaitsesid lisaks müürile tavad ja seadused. Linnaväravatelgi oli mitte ainult funktsionaalne, vaid ka sümboolne tähendus. Mitmetähenduslik on müür all-linna ja Toompea vahel. Linna suhteid Saksa Ordu ja rüütelkonnaga vürtsitas massiline talupoegade linna pagemine. Eriti ärevaks muutus olukord Riisipere mõisahärra Johann von Uexkülli hukkamisega Harju väravas 1535. aasta mais – sündmus, milles ristusid õiguslikud, seisuslikud ja  füüsilised piirid.
Rännakul mööda Tallinna iidset linnamüüri Liivi sõja eelõhtul olgu see vihk sulle teejuhiks ja seltsiliseks.

Saadaval Tallinna raekojas eesti ja inglise keeles. Hind 2 €.