Europa Nostra medal Tallinna Raekojale

Tallinna raekoda pälvis arhitektuurimälestiste kategoorias II preemia  Põhja-Euroopa ainsa säilinud gooti stiilis raekoja taaselustamise ning raekoja hoone kui Euroopaliku linnavõimu traditsiooni silmapaistva sümboli kõikide ajalooliste kihistuste väljatoomise eest.

Žürii hinnang eesti keeles

Tallinna raekoda pälvis 2005. aastal Euroopa kõrge tunnustuse - Euroopa Liidu Kultuuripärandi auhinna, Europa Nostra medali. Madridis 27. juunil 2006 toimunud üle-euroopalisel tseremoonial andis vastava aukirja Tallinna raekoja direktorile Elvira Liiver Holmströmile üle Hispaania kuninganna Sofia. Europa Nostra medali andsid 15.septembril 2006 Tallinna raekojas toimunud tseremoonial Tallinna linnapeale ja raekojale üle Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ja Europa Nostra nõukogu liige Thomas Willoch. 

Auhind on tunnustuseks pikaajalise töö eest raekoja restaureerimisarhitektile, 2005. aastal manala teed läinud Teddy Böcklerile, Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile, kes on olnud vastutajaks restaureerimisalaste otsuste langetamisel ning Tallinna Linnakantseleile, kes on raehoone restaureerimistöid rahastanud ning lisaks raekoja ajaloolise funktsiooni jätkamisele linnavalitsuse esindushoonena on toetanud hoone avamist elava muuseumi ja kontserdipaigana.

Euroopa Kultuuripärandi auhindu antakse välja arhitektuurimälestiste, kultuurmaastike, kunstikogude ja arheoloogiliste mälestiste säilitamise eest, samuti tunnustatakse kultuuriväärtuste säilitamist käsitlevaid uurimusi ning üksikisikute või organisatsioonide muinsuskaitsealast tegevust. 2005.a. konkursile laekus kokku 214 tööd, neist enamus arhitektuurimälestiste kategoorias, mille tihedas konkurentsis saavutas kõrge tunnustuse Tallinna raekoda.

Euroopa kultuuripärandi peapreemiaid, millega kaasneb rahaline preemia 10 000 eurot,  anti välja 5 kategoorias:

  • Arhitektuurimälestiste restaureerimine: 16.sajandi Omeriye Ottomani termide restaureerimine ja moderniseerimine Nicosias (Küpros)
  • Kultuurmaastike restaureerimine: Rooma-aegse Via del la Plata tee taastamine ja kasutuselevõtt Extremaduras (Hispaania)
  • Kunstiteoste restaureerimine: Edward Chambré Hardmani fotokogu ennistamine, katalogiseerimine ja eksponeerimine Liverpoolis (Suurbritannia)
  • Väljapaistev uurimus: "Sileesia vanad töölisasulad" - Anna Sulimowska-Ociepka doktoritöö Sileesia Tehnikaülikoolis (Poola)
  • Pühendunud muinsuskaitsealane tegevus: Maisons Paysanne de France - Seltsi tegevus külaarhitektuuri kaitsmisel ja säästval arendamisel 40 aasta jooksul (Prantsusmaa)

Koos Tallinna raekojaga tunnistati arhitektuuripärandi II preemia vääriliseks:

  • La Scala teatri restaureerimine, moderniseerimine ja juurdeehitus Milanos
  • La Maison Autrique Art Nouveau stiilis elamu  restaureerimine ja avamine Brüsselis
  • Iirimaa Botaanikaaia 19.sajandi palmimajakompleksi restaureerimine ja moderniseerimine Dublinis
  • Valetta sadamaala projekt Maltal
  • Hernerguti rokokoostiilis supluspaviljoni ennistamine Horgenis Šveitsis.